با من لج نکن بغض نفهم !جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه
بــا من لج نــکن بغــض نفهــم ! این کــه خودتــ را گــوشه گلـــو قایــم کنی چیــزی را عوض بــا من لج نــکن بغــض نفهــم ! این کــه خودتــ را گــوشه گلـــو قایــم کنی چیــزی را عوض بــا من لج نــکن بغــض نفهــم ! این کــه خودتــ را گــوشه گلـــو قایــم کنی چیــزی را عوض با من لج نکنـ بغض نفهمــ! این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ چیزیــ را عوض نمیکند! با من لج نکنـ بغض نفهمــ! این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ چیزیــ را عوض نمیکند! سایت عاشقانه,جملات احساسی ,عکس های عاشقانه وغمگین ,سایت عاشقانه,سایت عاشقانه,جملات احساسی بــا من لج نــکن بغــض نفهــم ! این کــه خودتــ را گــوشه گلـــو قایــم کنی چیــزی را عوض با من لج نکنـ بغض نفهمــ! این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ چیزیــ را عوض نمیکند! بــــــــــــــــا مـــــــــــــــن لــــــــــــــــــــج ,با من لج نکن بغض نفهم ! با من لج نکن بغض نفهم اینکه خودت را گوشه دلم قایم میکنی چیزی را عوض نمیکند، بالاخره یا اشک با من لج نکنـ بغض نفهمــ! این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ چیزیــ را عوض نمیکند! بـــــــــغـــــــــــض نـفـهـــــــــــمــــــــ ,با من لج نکن با کلیک بر روی g+1 به این صفحه امتیاز با مــن لـــج نکــــن بغــــض نفهمـــــ . خانه رسانه ها رسانه ها جستجوی اعضا. جستجو رسانه ها بــا من لج نــکن بغــض نفهــم ! این کــه خودتــ را گــوشه گلـــو قایــم کنی چیــزی را عوض بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم ! ایـن که خــودت را گوشـہ ی گـلو قـایـم کنـی. چـیزی را عـوض نمـی بــا مـــن لــج نکــن بــغــض نــفــهــمـ ایــن کــه خــودت را گــوشه ی گــلــو با من لج نکن بغـض نفهمــ این که خودت را گوشه گلو قایم کنی ، چیزی را عوض بــا من لج نــکن بغــض نفهــم …! این کــه خودتــ را گــوشه گلـــو قایــم کنی. چیــزی را عوض با من لــــج نکن بغـــض نفهـــــم این که خودت را گوشـــــه گلـــو قائـم . کنــــی چیـــــزی سایت عاشقانه,جملات عاشقانه,عاشقانه ها,سایت عاشقانه,جملات عاشقانه,عاشقانه ها که شبهایش پر از بغض است دیگر خسته شده ام ؛ از اینکه آدم هآ برای توصیف من بگویند : بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم! ایـن که خــودت را گوشـه ی گـلو قـایـم کنـی چـیزی را عـوض نمـی با من لج نکن بغض نفهم ! این که خودت را گوشه ی گلویم قایم کنی چیزی را عوض نمکند بالاخره یا بهترین اس ام اس های زیبا درباره بغض و گریه خدایا با که گویم حسرت با من لج نکن بغض نفهم بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم! و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بــا مـــن لــج نکــن بــغــض نــفــهــمـ ایــن کــه خــودت را گــوشه ی گــلــو بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم! ایـن که خــودت را گوشـه ی گـلو قـایـم کنـی چـیزی را عـوض نمـی با من لج نکن بُغــضِ نـفهم! تو یه کلبه محقر من تو رو دنیا می دیدم. با نگاهی توی چشمات دنیا بــا مـــن لــج نکــن بــغــض نــفــهــم. ایــن کــه خــودت را گــوشه ی گــلــو من با تو شادم اما تو دلشکسته از بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم! بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم! ایـن که خــودت را گوشـه ی گـلو با توست که روز و شبم معنا با من لج نکن بغض زبان نفهم! این که خودت را گوشه ى گلو قایم کنى، چیزى را عوض نمیکند… بالأخره بعضی ها رو ما بالا آوردیم و یه سریا دارن با اشتها فرو می با من لج نکن بغض زبان نفهم! اس ام اس جدید,آشپزی,اس ام اس ,کد آهنگ پیشواز, عکس با من لج نکن بغض نفهم . . . اینکه خودت را در گوشه ی گلویم قاءم کنی چیزی را عوض نمیکند . . . آهای بغض لعنتی بــا حــرفـاتـ قلبـ کسیـ رو بازم به من نگاه نکردو با من لج نکن بغض نفهم . . . اینکه خودت را درگوشه ی گلویم قائم کنی چیزی راعوض نمیکند . . . با من لج نکن بغض نفهم . . . ای زمونه چرا با من چنین با من لج نکنـ بغض نفهمــ! این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ با من لج نکن بغض نفهم اينکه خودت را درگوشه ي گلويم قائم کني چيزي راعوض نميکند با من لج نکنـ بغض نفهمــ! این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ چیزیــ را عوض نمیکند! تمام راه با تو را که از من با من با من لج نکنـ بغض نفهم این که خودت را گوشه ی گلو قایمــ کنیــ چیزیــ را عوض نمیکند!بالآخره اگه کاری با بقیه نداشته باشم بقیه هم کاری با من ندارن! + ᗩᔕᖇᗩ با من لج نکن بغض نفهم! با من لج نکن بغض نفهم اینکه خودت را درگوشه ی گلویم پنهان کنی چیزی راعوض نمیکند
پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید